A-Ethics

Vítáme Vás na stránkách A-Ethics, občanského sdružení, jehož smyslem je výchova etiky.

Co to je ?

A-Ethics je projektem  etické výchovy. Hlídání dětí, které je zaměřeno na jejich osobní rozvoj. Komplexní a osvědčený program výchovy, jehož cílem je pomocí zážitkové a reflexivní pedagogiky vychovat osobnost sociálně pozitivního člověka. Přispívá k celkovému zlepšení sociálního klimatu nejprve ve škole a následně ve společnosti. Je nástrojem primární prevence sociálně nežádoucích jevů.

 

K čemu to je? 
Aplikační témata konkretizují možnosti řešení každodenních problémů a dotýkají se aktuálních společenských témat. Zabývají se etikou, duchovním rozměrem člověka, výchovou k rodinnému životu a sexuálnímu zdraví, ekonomickými hodnotami a finanční gramotností, ochranou životního prostředí, vztahy s národnostními menšinami a multikulturalitou.

Jak to funguje?

Ocitnete se mimo systém