Etická výchova pro pedagogy

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří absolvovali vysokoškolské studium pedagogického zaměření či jiné pedagogické vzdělání. Kurz probíhá třikrát za semestr (jednou cca za dva měsíce), a to většinou v sobotu. Součástí kurzu jsou dvě povinná čtyřdenní soustředění, která se organizují v rámci letních prázdnin. Kurz končí závěrečnou zkouškou za účasti odborného garanta. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce.