Etika ve zdravotnictví

Kurz je určen zdravotnickým pracovníkům, kteří absolvovali vysokoškolské studium zdravotnického zaměření či mají jiné zdravotnické vzdělání. Kurz probíhá třikrát za semestr (jednou cca za dva měsíce), a to většinou v sobotu. Součástí kurzu jsou dvě povinná čtyřdenní soustředění, která se organizují v rámci letních prázdnin. Kurz končí závěrečnou zkouškou za účasti odborného garanta . Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce.