Etika veřejné zprávy

Kurz je určen pracovníkům státní správy, kteří absolvovali vysokoškolské studium se zaměřením na státní či hospodářskou správu či jiné oblasti veřejné správy. Kurz probíhá třikrát za semestr (jednou cca za dva měsíce), a to většinou v sobotu. Součástí kurzu jsou dvě povinná čtyřdenní soustředění, která se organizují v rámci letních prázdnin. Kurz končí závěrečnou zkouškou za účasti odborného garanta. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce.