Sociální dovednosti a finanční gramotnost

Cílem školení sociálních dovedností je:
posílení osobnostních a morálních kompetencí
zvýšení motivace k zodpovědnému přístupu ke vzdělávání
soužití v multikulturní společnosti, vyplývající z načerpaných praktických zkušeností

Cílem školení finanční gramotnosti je:
posílení finanční gramotnosti
ochrana spotřebitele
prevence nezdravého zadlužování a dalších negativních socioekonomických projevů

Na školení se mohou přihlásit osoby ve věku 18 až 65 let a osoby s ukončeným základním nebo středoškolským vzděláním, které mají zkušenost s trhem práce. Všichni absolventi splňující daná kritéria, budou mít možnost zúčastnit se soutěže o hodnotné ceny ve slosování.